ورق روغنی2022-09-21T15:11:18+04:30

ورق روغنی به ورق سرد معروف است و دلیل این نام گذاری به دلیل ظاهر این محصول است.

ورق روغنی توسط نوردسرد تولید می شود و پس از آن روغن کاری می شود که مانع از زنگ زدگی شود.

به دلیل ظاهر زیبای ورق روغنی از این محصول در مواردی که ظاهر کار مهم می باشد، استفاده می کنند.

از ورق روغنی برای مصالح ساختمانی، صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، ساخت انواع قفسه و … استفاده می شود.

پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آذر صنعت در تماس باشید: 09122835472

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آذر صنعت مهلا ، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند.

پس از تایید پرداخت، واحد ترابری آذر صنعت مهلا دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

مشتریان عزیز توجه نمایند هزینه حمل و بارگیری با مشتری می باشد.

پرداخت به صورت نقدی می باشد.

کل هزینه پرداخت می شود سپس بارگیری انجام می گیرد.

مشتریان عزیز همچنان می توانند وسیله ی نقلیه را خود ارسال نمایند و بعد از تسویه بارگیری نمایند.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.51000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.51250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.61000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.61250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.71000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.71250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.81000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.81250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.91000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.91250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 11000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 11250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 1.251000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 1.251250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 1.51000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 21250رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید

قیمت ورق روغنی هفت الماس

نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.41000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.41250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.51000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.51250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.61000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.61250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.71000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.71250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.81000رولکیلوگرمکارخانه فولاد مبارکهتماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.81250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.91000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 0.91250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 11000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 11250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 1.251000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 1.251250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 1.51000رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید
نامابعادحالتواحدمحل بارگیریقیمت
ورق  روغنی ضخامت 21250رولکیلوگرمهفت الماستماس بگیرید